ქარტიის წევრები თ

  • თაბორიძე ირაკლი
  • თვალავაძე თამთა
  • თენიეშვილი დავით
  • თოთაძე თამარა
  • თოლორაია ნინო
  • თოფურია თეა
  • თუნთია ნინო
  • თურაძე ეთერი
  • თურმანიძე თეონა