ქარტიის წევრები ლ

  • ლაბაძე შორენა
  • ლაპიაშვილი ანნა
  • ლიკლიკაძე დავითი
  • ლომიძე ვალერიანი
  • ლომიძე შოთა
  • ლობჟანიძე თემო