ქარტიის წევრები ს

 • სალაყაია იზოლდა
 • სალია გერმანე
 • სამნიაშვილი ნინო
 • სირაძე გიორგი
 • სირაძე ნოდარი
 • სონღულაშვილი ნათია
 • სტალინსკი კოსტანტინე
 • სულაძე გიორგი
 • სურმანიძე მირანდა
 • სურმანიძე სალომე
 • სურმანიძე ცირა
 • სუქნიაშვილი ირაკლი