ქარტიის წევრები ჭ

  • ჭულუხაძე სოფო
  • ჭყონია ქეთევანი