2018 წელი
11.01.2018

განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია თამთა დოლენჯაშვილი 15.01.2018 1
ნინო ვეზდენი თამარ ბოჭორიშვილი 24.12.2017 27.01.2018 1, 5
ბაჩო ნადირაძე გიორგი გაბუნია 24.12.2017 18.01.2018 არ დარღვეულა

თორნიკე პეტრემღვდლიშვილი სოფო ბერიძე 27.12.2017 08.01.2018 1