2019
29.01.2019

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
  ელმადდინ მამედოვი მარიკა გოცირიძე  02.02.2019 14.02.2019 7
  მარიამ ჯიქია alia.ge, newspost.ge, news.coa.ge 15.01.2019 27.01.2019 1,7
  გიორგი მელაძე ირაკლი  ჩიხლაძე, თამარ გოგესაშვილი 29.12.2018 27.01.2019 1, 10