გიორგი ფუტკარაძეს ქარტიის პრინციპები არ დაურღვევია
03.09.2017
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილებით გიორგი ფუტკარაძეს ქარტიის პირველი (სიზუსტე), მესამე (მიჩქმალვა) და მეთერთმეტე (ფაქტის განზრახც დამახინჯება) პრინციპი არ დაურღვევია.

განცხადებით ქარტიას ბექა ქირიამ მიმართა. ის მიიჩნევდა, რომ ბრიუსელში გამართულ ყოველწიული ფორუმის გაშუქებისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვება “მოამბეში” გასული მასალით დაირღვა ქარტიის პრინციპები. სადავო მასალაზე მოპასუხე ჟურნალისტად განისაზღვრა გიორგი ფუტკარაძე, რომელიც მასალის ეთერში გასვლის პერიოდისთვის მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურს ხელმძღვანელობდა.

ქარტიის საბჭოს სხდომას მხოლოდ განმცხადებელი დაესწრო.გიორგი ფუტკარაძემ საბჭოს კითხვებს დისტაციური საკომუნიკაციო საშუალებით უპასუხა.

გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილი მოგვიანებით გამოქვეყნდება.
შემოგვიერთდით Facebook-ზე
ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.

გენდერი სქესის სოციალური მახასიათებელია, რომელიც გამოხატავს საზოგადოების მიერ დადგენილ თუ გამომუშავებულ ფუნქციურ, ქცევით, მენტალურ თუ ემოციურ განსხვავებულობას ქალსა და კაცს შორის.