გიორგი ფუტკარაძეს ქარტიის პრინციპები არ დაურღვევია
03.09.2017
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილებით გიორგი ფუტკარაძეს ქარტიის პირველი (სიზუსტე), მესამე (მიჩქმალვა) და მეთერთმეტე (ფაქტის განზრახც დამახინჯება) პრინციპი არ დაურღვევია.

განცხადებით ქარტიას ბექა ქირიამ მიმართა. ის მიიჩნევდა, რომ ბრიუსელში გამართულ ყოველწიული ფორუმის გაშუქებისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვება “მოამბეში” გასული მასალით დაირღვა ქარტიის პრინციპები. სადავო მასალაზე მოპასუხე ჟურნალისტად განისაზღვრა გიორგი ფუტკარაძე, რომელიც მასალის ეთერში გასვლის პერიოდისთვის მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურს ხელმძღვანელობდა.

ქარტიის საბჭოს სხდომას მხოლოდ განმცხადებელი დაესწრო.გიორგი ფუტკარაძემ საბჭოს კითხვებს დისტაციური საკომუნიკაციო საშუალებით უპასუხა.

გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილი მოგვიანებით გამოქვეყნდება.
შემოგვიერთდით Facebook-ზე
წინასაარჩევნო კამპანია და კენჭისყრის დღე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბავია, რომლის გაშუქებამაც შესაძლებელია გავლენა იქონიოს არამხოლოდ იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამომრჩეველი საბოლოოდ, არამედ ზოგადად საარჩევნო გარემოზე. სწორედ ამიტომ იზრდება მედიის პასუხისმგებლობა, რათა საარჩევნო სუბიექტები გააშუქონ მიუკერძოებლად, არადისკრიმინაციულად და სამართლიანად.
ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.