ბავშვთა საკითხების გაშუქების სწავლების თემაზე შეხვედრა გაიმართა
10.11.2017

კატეგორია : ღონისძიებები;
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად შეხვდა უმაღლესი სასწავლებლების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც ბავშვთა საკითხების გაშუქებას ასწავლიან სტუდენტებს. შეხვედრისას იმსჯელეს თუ როგორ შეიძლება სწავლების პროცესში გამოყენებული იყოს ქარტიის მიერ შექმნილი მასალები და მედიამონიტორინგის შედეგები.

როგორც შეხვედრაში მონაწილეებმა აღნიშნეს, ქარტიისა და იუნისეფის თანამშრომლობით შექმნილი მასალები და მონიტორინგის ანგარიშში მოხვედრილი კონკრეტული მაგალითები მნიშვნელოვნად ეხმარებათ სტუდენტებან მუშაობისას, აქტიურად იყენებენ გასულ წელს გამოცემულ სახელმძღვანელო წესებს. 

დისკუსიისას იმსჯელეს იმაზე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს სამომავლოდ, რათა ბავშვთა საკითხების გაშუქების სწავლების მეთოდოლოგია დაიხვეწოს. 

შემოგვიერთდით Facebook-ზე
წინასაარჩევნო კამპანია და კენჭისყრის დღე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბავია, რომლის გაშუქებამაც შესაძლებელია გავლენა იქონიოს არამხოლოდ იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამომრჩეველი საბოლოოდ, არამედ ზოგადად საარჩევნო გარემოზე. სწორედ ამიტომ იზრდება მედიის პასუხისმგებლობა, რათა საარჩევნო სუბიექტები გააშუქონ მიუკერძოებლად, არადისკრიმინაციულად და სამართლიანად.
ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.