"ობიექტივის" ჟურნალისტმა ქარტიის მერვე პრინციპი დაარღვია
27.05.2018
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილებით, ტელეკომპანია "ობიექტივის" ჟურნალისტმა ქარტიის მე-8 პრინციპი დაარღვია, რომლის მიხედვითაც ჟურნალისტი ვალდებულია დაიცვას ბავშვის უფლებები.

სადავო ჟურნალისტი სიუჟეტი ეხება მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მცირეწლოვან ბავშვებს. განმცხადებელი, სოფო ბაჩილავა მიიჩნევდა, რომ ბავშვების იდენტიფიცირება და ჟურნალისტის მიერ გამოთქმული შეფასებები შეიძლება გახდეს შემდგომში მათი დისკრიმინაციის და ბულინგის მაპროვოცირებელი. 

ტელეკომპანია "ობიექტივმა" ქარტიასთან არ ითანამშრომლა, საბჭოს სამდივნოს არ აცნობა სიუჟეტის ავტორის ვინაობა, შესაბამისად მოპასუხე ჟურნალისტი არაიდენტიფიცირებულია.

გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილი მოგვიანებით გამოქვეყნდება.
შემოგვიერთდით Facebook-ზე
ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.

გენდერი სქესის სოციალური მახასიათებელია, რომელიც გამოხატავს საზოგადოების მიერ დადგენილ თუ გამომუშავებულ ფუნქციურ, ქცევით, მენტალურ თუ ემოციურ განსხვავებულობას ქალსა და კაცს შორის.