"ობიექტივის" მასალაში ქარტიის მერვე პრინციპი დაირღვა
27.05.2018
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია "ობიექტივის" ჟურნალისტმა დაარღვია ქარტიის მერვე პრინციპი დაარღვია, რომლის თანახმადაც "ჟურნალისტი ვალდებულია, დაიცვას ბავშვის უფლებები; პროფესიული საქმიანობისას უპირატესი მნიშვნელობა მიანიჭოს ბავშვის ინტერესებს, არ მოამზადოს და არ გამოაქვეყნოს ბავშვების შესახებ ისეთი სტატიები ან რეპორტაჟები, რომლებიც საზიანო იქნება მათთვის".

სადავო მასალა ეხებოდა მანუჩარ მელიქიძის ცხოვრებისეული ტრაგედიის შედეგებს და აღწერდა მის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობას. საბჭოს განცხადებით მომართა ორგანიზაციამ "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" (PHR). ის მიიჩნევდა, რომ ტრაგედიის სიმძაფრის გადმოცემისას მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო მისი შვილების ემოციურ განცდებს, რა დროსაც ჟურნალისტმა გაავრცელა ბავშვებისთვის საზიანო ინფორმაცია.

საბჭომ გაიზიარა განმცხადებლის მოსაზრებები და მერვე პრინციპის დარღვევა დაადგინა. ქარტიასთან არ ითანამშრომლა "ობიექტივმა" და სიუჟეტის ავტორის ვინაობაც არ გაამხილა. შესაბამისად მოპასუხე ჟურნალისტი იდენტიფიცირებული არ არის.

გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილი მოგვიანებით გამოქვეყნდება.
შემოგვიერთდით Facebook-ზე
გენდერი სქესის სოციალური მახასიათებელია, რომელიც გამოხატავს საზოგადოების მიერ დადგენილ თუ გამომუშავებულ ფუნქციურ, ქცევით, მენტალურ თუ ემოციურ განსხვავებულობას ქალსა და კაცს შორის.
ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.