განსახილველი საქმეები
17.05.2017
კატეგორია - განსახილველი საქმეები

განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

სადავო პრინციპი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

დიტო ჩუბინიძე (ასავალ დასავალი) 29.03.2018 1,3,7,11

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის

იმედი 21.03.2018 8, 10

გიორგი ყიფიანი

ქეთი ბრაჭული (იმედი) 09.03.2018 1,3,5

ცოტნე მუსელიანი
ეკა გაგუა, მიხეილ სესიაშვილი (რუსთავი 2) 28.02.2018 1,3,8,11

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის 

ობიექტივი 7.03.2018 8

გიორგი კალატოზიშვილი

ლელა ლობჟანიძე )თრიალეთი) 2.03.2018 1, 3, 5, 7, 11

ირაკლი მამალაძე

ნაზი ქობულაძე (ტვ25) 24.02.2018 1


გიორგი ყიფიანი

ქეთი ბრაჭული, ირაკლი ჩიხლაძე (იმედი) 7.02.2018 1, 3, 5

ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი

მიხეილ ჯანგიშერაშვილი 6.02.2018 1, 3


სოფიო ბაჩილავა

ობიექტივი 1.02.2018 7, 8