განსახილველი საქმეები
17.05.2017
კატეგორია - განსახილველი საქმეები

განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

სადავო პრინციპი
1
ნინო ზუტაშვილი

ნინო ლაბარტყავა (თბილისელები)
2
ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი

არჩილ გამზარდია (იბერია) 30.10.2011 7
4
თინათინ შარაშენიძე

For.ge 5.10.2017 1, 2, 3, 5, 11
5
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)
მაკა რაზმაძე (იბერია) 2.10.2017 7
6
ლაშა ბორძიკული (ბერი დიონისე) ხათუმა კორთხონჯია (თბილისელები)


26.09.2017 1, 10, 11
7 ირაკლი პეტრიაშვილი
  • ლევან ჯავახიშვილი, ნათია სონღულაშვილი, თამარ ჩიხლაძე (იმედი),
  • თამთა სანიკიძე, რატი ხვისტანი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი),
  • ნინი კანდელაკი (თბილისელები)
01.09.2017 1, 3, 4, 7, 10, 11