გაწევრება

მედიასაშუალება *
სახელი*
გვარი*
ელ. ფოსტა*
ტელეფონის ნომერი*
სამუშაო პოზიცია*
რეკომენდატორები*
ვიზიარებ ქარტიის პრინციპებს და ვაღიარებ მათი დაცვის ვალდებულებას. გამოვხატავ სურვილს, რათა გავხდე ქარტიის წევრი*
რეკომენდატორის არარსებობის შემთხვევაში თქვენი ჟურნალისტური საქმიანობის დამდასტურებელი მასალები გამოგზავნეთ  მისამართზე ethicscharter@gmail.com